PLOVDIV2019 – ADATA AiR. Photo © Lina Krivoshieva, Courtesy of Press Office Plovdiv2019, Official Instagram Adata Air. ADATA AiRhttp://plovdiv2019.eu

65257849_222032642105066_4858769409676470254_n

65879487_2112357152401770_3088758273809538708_n

L’Isola di Adata nel fiume Maritsa che divide ed attraversa la città di Plovdiv è uno dei simboli principali del progetto della Capitale Europea della Cultura 2019. Fino ai primi anni del ‘900 l’isola era un luogo di aggregazione culturale e sociale tra i più importanti della Bulgaria, oggi è da tempo uno spazio degradato e abbondonato, il progetto Adata AiR con la partecipazione di artisti, designer ed architetti si propone di rigenerare e migliorare la percezione dell’isola all’interno del territorio urbano. Plovdiv, Filippopoli, la Tracia, più antica di Roma ed Atene, Adata, l’isola che c’è nella Capitale Europea della Cultura 2019  (m.g.)

PLOVDIV2019 – ADATA Air. Photo © Lina Krivoshieva, Courtesy of Press Office Plovdiv2019, Official Instagram Adata Air. ADATA AiRhttp://plovdiv2019.eu

64362884_2657839337573267_7040221909375994695_n

big_0i4a9619

65885417_2410603109185030_6821837326702815040_n

66491213_2345000642483478_7974869197302601773_n

 


COMUNICATO STAMPA PRESS OFFICE PLOVDIV2019


6344a81b-226e-4cf3-9403-1df98f6f72bd

135a1834-03fe-4268-9704-fee3cea4f0a7


ОТВОРЕНA ПОКАНA 
Резидентна програма за писатели в Нови Сад, Сърбия
PLANTS AiR – програмата за творчески резиденции на Нови Сад – Европейска столица на културата 2021, в партньорство с ADATA AiR (резидентна програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019), обявява покана за писател от България.
УСЛОВИЯ
Нови Сад 2021 търси творец, заинтересован да прекара един месец в Нови Сад през октомври 2019 г. Избраният резидент следва да работи върху кратка литературна творба, която да изрази впечатлението получено от Нови Сад – хората, начина им на живот, ритъма на града и т.н. Формата на това литературно произведение е свободна – може да бъде разказ, есе, поетична творба, размишление, дори кратка пиеса, ако авторът има желание и амбиция за това.По време на своята резиденция той или тя имат свободата да работят и върху свои други проекти, а от страна на Нови Сад 2021 резидентът ще бъде звъведен в местната литературна сцена. Не е задължително литературното произведение, работата по което е започната по време резидентния престой, да бъде завършено до края му. Но това ще бъде очаквано в рамките на три месеца след края на резиденцията. Литературно произведение създадено в контекста на резиденцията в Нови Сад ще бъде преведено на сръбски и публикувано през 2021 г. в колекция от произведения на писатели, участвали в програмата.
Осигурени от страна на организаторите са:
● Пътни разходи – до Нови Сад и обратно – до 200 EUR
● Настаняване в апартамент в центъра на Нови Сад
● Дневна + хонорар – в размер до 750 евро
ВРЕМЕВИ ОБХВАТ
Резидентен престой в Нови Сад: октомври 2019 г.
Срок за кандидатстване: 6 септември 2019 г.
Обявяване на избрания кандидат: 13 септември 2019 г.
КОНТЕКСТ
Нови Сад, погледнато в исторически план, е център на сръбската култура. С близкия град Сремски Карловци играят важна роля през 18 и 19 век за запазването на сръбската култура и нейното определяне. Поради важността на тази му роля градът е наричан „Сръбската Атина“. През 60-те и 70-те години на миналия век Нови Сад е сцена за експеримент с нови форми на авангардните пънк/рок изпълнители. В бурните години от край на 20 век – маркирани от войните в Югославия и НАТО бомбардировките – Нови Сад губи мостовете над Дунав и става дом за многобройни бежанци от Хърватия и Босна. Това променя трайно градския пейзаж и демографските характеристики. Прескачайки към второто десетилетие на 21 век, Нови Сад е Европейска младежка столица през 2019 г. и Европейска столица на културата през 2021 г. Мостовете над река Дунав са възстановени, но Нови Сад все още работи по възстановяването на културните мостове към Европа, както и по създаването новите истории за себе си!
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
● Кратка биография до 4 страници, в която се посочват професионалния опит и публикуваните творби
● Мотивационно писмо (между 250 и 350 думи)
● Готовност за опознаване на местните общности и местната художествена сцена
● Добро владеене на английски език

Моля, изпращайте кандидатурите си на английски език на имейл: airadata@plovdiv2019.eu (с тема на имейла: PLANTS AiR)
КРАЕН СРОК: 6 септември 2019 г.

 

За въпроси: airadata@plovdiv2019.eu

 


Questo articolo è il frutto del lavoro dell’autore. Se vuoi aiutarlo contribuendo al mantenimento della Testata Giornalistica e alla diffusione dei suoi contenuti, fai una donazione tramite PayPal. Grazie!


Donazione libera di sostegno alla Testata Giornalistica GIORNALISTA INDIPENDENTE

GIORNALISTA INDIPENDENTE – Riproduzione Riservata – Testata Giornalistica Telematica Quotidiana N.168 del 20.10.2017. Direttore Responsabile MANUEL GIULIANO.

€1,00